تلوزیون سوله ساز

فروریزش سوله 500 تنی درهنگام نصب با دهانه زیاد به علت عدم تحلیل بارهای حین ساخت
https://aparat.com/v/vkK7E
جرا ثقیل سقفی 6.3 تنی تک پل نصب شده در دهانه 16 متری، موتور و گیربکس برقی، درحال حمل مصالح انبار
https://aparat.com/v/q4Vik
درک صحیح از رفتار خرپا..!