فرم سوله سابق

نگران ناقص یا غلط بودن اطلاعات ورودی نباشید مهندسان طراح ما قبل از شروع به طراحی با شما تماس خواهند گرفت و اطلاعات طراحی را تکمیل خواهند نمود.


ابعاد زمین محل ساخت سوله

ابعاد سوله مورد نظر جهت طراحی

نوع سقف سوله را انتخاب کنید. (الزامی)


طبقه دوم یا نیم طبقه :


بچه سوله یا سوله جانبی :

دستمزد تمام شده طراحی نقشه سوله با مشخصات فوق

0 تومان
لطفا از صحت اطلاعات تماس خود اطمینان حاصل کنید. مهندسان طراح باشما درتماس خواهد بود.
ارسال یک نسخه از اطلاعات سفارش به ایمیل شما
فرمت قابل قبول فایل : zip,rar,png,jpg,jpeg,bmp,dwg,dxf
  • تذکر1: اطلاعات فرم بالا را بدقت وارد نموده و مراحل پرداخت آنلاین را تا انتها طی کنید و در پایان از پرداخت موفق خود اسکرین شات تهیه کنید، طراحان ما در اولین فرصت برای تکمیل اطلاعات با شما تماس خواهند گرفت.
  • تذکر2: در هنگام پر کردن مقادیر عددی فرم کیبورد در حالت لاتین باشد.
  • تذکر3: در صورتی که سفارش طراحی شما حالت خاص تشخیص داده شود مبلغ طراحی جدیدی برای پروژه شما محاسبه شده و از طریق تماس تلفنی اطلاع رسانی خواهد شد و درصورتی که شما موافق پرداخت نبودید تمام مبلغ پرداخت شده با کسر یک درصد کارمزد آنلاین بانک به شما عودت داده خواهد شد.