زمان بندی طراحی و ساخت سوله:

مدت زمان ساخت فونداسیون ( دکوپاژ، خط کشی، خاک برداری، قالب بندی و آرماتور بندی، بتن ریزی) 60 روز

مدت زمان ساخت – جوش- سند بلاس و رنگ سوله 28 روز

مدت زمان نصب سوله 5 روز

مدت زمان پوشش سقف 10روز

مدت زمان طراحی سوله  یک هفته


طرف قرارداد:

شرکت باوندکارآفرین واقع درشهرک صنعتی شمس آباد

ابعاد سوله:

عرض سوله 20 متر، طول سوله 154 متر، ارتفاع ستون کنار 9.2 متر

سطح اشغال پشت تا پشت سوله3080 متر و زیر بنای 6160. متر