پل و پایه جرثقیل

جرثقیل های سقفی دارای دو نوع یک پل و دو پل هستند و از این لحاظ به دو دسته دو پل و تک پل تقسیم می شوند. با توجه به شرایط سوله هر کدام از این دسته ها نیز به دو زیر مجموعه تقسیم می شوند. در مجموع می توان انواع چرثقیل ها را از نظر پل و پایه ای که بر روی آن نصب میشوند به چندین گروه تقسیم بندی کرد

نمایش 1–9 از 10 نتیجه