فم سقفی دانسیته 10 وزن 1.3 کیلوگرم

توضیحات

  • عرض cm 66
  • طول m1
  • رنگسفید
  • ضخامت cm25
  • دانسیته  kg/m310
  • وزن kg 1.3