فوم سقفی دانسیته 6 وزن 0.8 کیلوگرم

توضیحات

  • عرض  cm 66
  • طول m 1
  • رنگسفید
  • ضخامت cm 25
  • دانسیته  kg/m3 6
  • وزن kg 0.8