فوم سقفی دانسیته 9 وزن 1.2 کیلوگرم

توضیحات

  • عرض cm 66
  • طول m 1
  • رنگسفید
  • ضخامت cm 25
  • دانسیته  kg/m3  9
  • وزن kg 1.2