پشم سنگ دانسیته 150 ضخامت 60

توضیحات

  • دانسیته kg/m3 150
  • طول سفارشی
  • عرض m 1-1.20
  • ضخامت mm 60
  • واحدیک متر مربع
  • محل تحویل: تهران