پشم شیشه دانسیته 10 رول متالایز

توضیحات

  • دانسیته kg/m3 10
  • حالترول متالایز
  • طول m 15
  • عرض  m 1.2
  • ضخامت inch 2
  • محل تحویل:تهران
  • تولید کارخانه: شیراز_اصفهان_تهران