021-4762 0005 info@soole-saz.com
در طراحی سوله های ما چه ویژگی هایی است؟

در طراحی سوله های ما چه ویژگی هایی است؟

در دنیای مهندسی ساختمان وقتی از طراحی حرف میزنیم منظور دقیقا همان ترسیم نقشه نیست، بلکه منظور از طراحی مجموعه اقداماتی است که خروجی نهایی آن نقشه های ساخت ساختمان یا سوله است، ترسیم موقعیت زمین در شهرک و همچنین موقعیت سوله در زمین اولین قسمت طراحی است که به آن نقشه...
چرا پیشنهاد می کنیم طراحی سوله و اجرای سوله خود را به ما بسپارید؟

چرا پیشنهاد می کنیم طراحی سوله و اجرای سوله خود را به ما بسپارید؟

چه عاملی بیشترین سهم در هزینه های ساخت یک سوله را دارد؟ اصلی ترین عامل تاثیر گذار در قیمت سوله، مصالح فولادی مورد استفاده در  ساخت سوله است که شاید بیشتر از ۶۰ درصد قیمت سوله را شامل میشود. و این طراح است که در طراحی سوله به نوعی تعیین کننده این میزان است. کلید واژه:...
مراحل و اشخاص حقوقی یا حقیقی دخیل در ساخت سوله

مراحل و اشخاص حقوقی یا حقیقی دخیل در ساخت سوله

اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در سوله سازی تمام اشخاصی که در مراحل ساخت سوله می توانند درگیر باشند به ترتیب ذیل است 1- یک نفر کارفرما که به هر دلیلی در فکر ساخت سوله باشد:)) 2- سازمان جهاد کشاورزی، سازمان های زیر مجموعه وزارت صمت، سازمان غذا و دارو و… (جهت صدور مجوز فعالیت...