برآورد قیمت سوله و قرارداد

برآورد قیمت

گروه “سوله ساز” به ترتیب ذیل اقدام به آنالیز هزینه ها و قیمت تمام شده ساخت سوله می نماید.

تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله

گاهی اوقات جهت داشتن یک ذهنیت اولیه از هزینه های اجرای سوله، گروه “سوله ساز” با توجه به صحبت ها و انتظارات کارفرما بصورت تقریبی و سرانگشتی با خطای قبل از طراحی 15 درصد اقدام به ارائه لیست هزینه ها می نماید. که چند مورد کار شده قبلی بصورت رندم پایین این صفحه درج شده است.

متره و برآورد دقیق هزینه ساخت سوله

بعداز طراحی نقشه های سوله، گروه “سوله ساز” لیست دقیقی از مصالح را ارائه می نماید که لیستوفر نام دارد. لیستوفر به همراه دستمزد و هزینه های نصب و اجرا، یک آنالیز هزینه دقیق از پروژه خواهد بود.

در WhatsApp درخواست تخمین هزینه های ساخت سوله دهید..!
09199140194

در جعبه زیر چند نمونه از تخمین ها و برآورد قیمت ها درج شده است

قراردادها

قرارداد مدیریت ساخت:

قراردادی است که به موجب آن مجموعه “سوله ساز” متعهد میشود کلیه عملیات اجرا را با بکارگیری نیروهای ذی صلاح با رعایت استاندارهای حاکم بصورت بهینه از نظر هزینه و زمان اجرا کند.

قرارداد طراحی سوله:

قراردادی است که به موجب آن گروه مهندسان طراح “سوله ساز” متعهد میشوند سوله ای مطابق با انتظارات کارفرما و نوع کاربری تعریف شده طراحی نماید که در عین تطابق با استاندارهای حاکم از کمترین میزان پرتی ورق و مصالح برخوردار باشد و به نوعی از نظر قیمت بهینه باشد.

نمونه قراداد مدیریت ساخت سوله
مشاهده
نمونه قرارداد طراحی سوله
مشاهده

تصویر کارگران مشغول کارند
تلوزیون سوله ساز را ببینید
تصویر سوله در حال ساخت و نصب رفترها با جراثقیل
در حال نصب اسکلت سوله بر روی فنداسیون


تصویر پنل ساندویچ سقفی سوله در هنگام نصب
درحال نصب ساندویج پنل سقف سوله