021-4762 0005 info@soole-saz.com
آشنایی با ضوابط و محدودیت های شهرک های صنعتی در احداث سوله

آشنایی با ضوابط و محدودیت های شهرک های صنعتی در احداث سوله

همان گونه که می دانید یکی از اهداف اصلی تشکیل شهرک های صنعتی در حاشیه شهرها در مرحله اول تجمیع صنایع در کنار یکدیگر و در یک محل مشخص و در مرحله بعد خارج نمودن صنایع احتمالا آلاینده به خارج از محیط مسکونی شهروندان بوده است. این تجمیع مشاغل صنعتی نیازمند قوانین و مقررات...
سازمان های دخیل در صدور و تایید مجوز ساخت سوله

سازمان های دخیل در صدور و تایید مجوز ساخت سوله

سفارش طراحی نقشه سوله به همراه برآورد دقیق قیمت مصالح و دستمزد مشاهده نمونه نقشه های طراحی شده در ساخت سوله همانند دیگر سازه ها و پروژه ها دو مرحله کلی وجود دارد. مرحله اول که مراحل اداری و ابتدایی پروژه را در بر می گیرد و شامل طرح توجیهی و اخذ مجوز های لازم است و...
مراحل ساخت سوله به ترتیب و با تشریح

مراحل ساخت سوله به ترتیب و با تشریح

مراحل ساخت سوله ها با توجه به محل ساخت آن که می تواند در چه شهرک صنعتی و چه شهرستانی باشد و قوانین اداری آن شهرک چگونه است با یکدیگر متفاوت خواهد بود، لذا در این نوشتار سعی نویسنده بر آن است تا حدودی بصورت شفاف و ساده مراحل ساخت سوله را بیان نماید.( همچنین درپایین متن...
مراحل و اشخاص حقوقی یا حقیقی دخیل در ساخت سوله

مراحل و اشخاص حقوقی یا حقیقی دخیل در ساخت سوله

اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در سوله سازی تمام اشخاصی که در مراحل ساخت سوله می توانند درگیر باشند به ترتیب ذیل است 1- یک نفر کارفرما که به هر دلیلی در فکر ساخت سوله باشد:)) 2- سازمان جهاد کشاورزی، سازمان های زیر مجموعه وزارت صمت، سازمان غذا و دارو و… (جهت صدور مجوز فعالیت...