021-4762 0005 info@soole-saz.com

سوله با کاربری کارخانه (کلیدواژه: تخمین هزینه ساخت سوله در شیراز)

تخمین سرانگشتی هزینه ساخت (قبل از طراحی) سوله 20*42 با ارتفاع کنج 12 متر واقع در شیراز بدون ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری کارخانه بدونه نیم/تمام طبقه (کلیدواژه: تخمین هزینه ساخت سوله در شیراز)

جدول ریز مصالح مصرفی

آیـــتم مـقدار واحــد
تخمین مقدار وزنی پرلین ها و زهکش های سقف  21.6 تن
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مربع  56 کیلو گرم بر هر متر مربع
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مکعب از حجم داخل سوله  5.4 کیلو گرم بر هر متر مربع
مقدار تقریبی فولاد لازم بر اساس دو آیتم  بالا  53.1 تن
تعداد تقریبی پیچ های مورد نیاز پیچ های فریم ها استرات ها و صفحات ستون  420 عدد
تخمین تقریبی بتن فونداسیون  58 متر مکعب
تخمین میزان خاکبرداری فونداسیون  64 متر مکعب
تخمین میزان خاکبرداری زیرزمین (انبار)  — متر مکعب
تخمین قالب بندی مورد نیاز فونداسیون  125 متر مربع
حجم آجر مورد نیاز دیوارهای پیرامونی ضخامت0.3 ارتفاع3  112 متر مکعب
پوشش مورد نیاز سقف  970 متر مکعب
تخمین بتن مورد نیاز طبقه  — متر مکعب
تخمین میلگرد مورد نیاز طبقه  — تن
مساحت پوشش مورد نیاز پیرامون اطراف و باز شو ها  380 مترمربع
تخمین میلگرد مورد نیاز فونداسیون  2000 کیلوگرم

تخمین قیمت سوله (کلیدواژه: تخمین هزینه ساخت سوله در شیراز)

هزینه ساخت و خرید مصالح سوله با تخمین فوق و با استناد به قیمت روز مصالح در مورخ 27/11/1398 یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان با خطای (قبل از طراحی) 15درصد محاسبه شده است

توضیحات پایانی:

این تخمین قیمت از نوع (تخمین سرانگشتی قیمت تمام شده سوله قبل از طراحی) است و به درخواست مشتریان سوله ساز انجام شده است که بطور میانگین ممکن از 15 رصد خطا برخوردار باشد و تمامی هزینه های درج شده مربوط به تاریخ درج شده است اگر شما نیز نیازمند داشتن تخمینی از هزینه های ساخت سوله هستید با ما تماس بگیرید