021-4762 0005 info@soole-saz.com

سوله کارخانه تولید محصولات لبنی

تخمین سرانگشتی هزینه ساخت (قبل از طراحی) سوله 15*36 با ارتفاع کنج 6متر واقع در کرمانشاه بدون ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری کارخانه محصولات لبنی بدون طبقه دیگر دارای جراثقیل 5 تنی

جدول ریز مصالح مصرفی در این سوله(کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در کرمانشاه)

آیـــتم مـقدار واحــد
تخمین مقدار وزنی پرلین ها و زهکش های سقف  14.3 تن
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مربع  55.4 کیلو گرم بر هر متر مربع
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مکعب از حجم داخل سوله 11 کیلو گرم بر هر متر مربع
مقدار تقریبی فولاد لازم بر اساس دو آیتم  بالا  35.5 تن
تعداد تقریبی پیچ های مورد نیاز پیچ های فریم ها استرات ها و صفحات ستون  400 عدد
تخمین تقریبی بتن فونداسیون  51 متر مکعب
تخمین میزان خاکبرداری فونداسیون  56.1 متر مکعب
تخمین میزان خاکبرداری زیرزمین (انبار)  — متر مکعب
تخمین قالب بندی مورد نیاز فونداسیون  114 متر مربع
حجم آجر مورد نیاز دیوارهای پیرامونی ضخامت0.3 ارتفاع3  91 متر مکعب
پوشش مورد نیاز سقف  643 متر مکعب
تخمین بتن مورد نیاز طبقه  — متر مکعب
تخمین میلگرد مورد نیاز طبقه  — تن
مساحت پوشش مورد نیاز پیرامون اطراف و باز شو ها  150 مترمربع
تخمین میلگرد مورد نیاز فونداسیون  1650 کیلوگرم

تخمین هزینه ها(کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در کرمانشاه)

هزینه ساخت و خرید مصالح سوله با تخمین فوق و با استناد به قیمت روز مصالح در مورخ 28/11/1398 ششصدو چهل میلیون تومان با خطای (قبل از طراحی) 15درصد محاسبه شده است

توضیحات پایانی:

این تخمین قیمت از نوع (تخمین سرانگشتی قیمت تمام شده سوله قبل از طراحی) است و به درخواست مشتریان سوله ساز انجام شده است که بطور میانگین ممکن از 15 رصد خطا برخوردار باشد و تمامی هزینه های درج شده مربوط به تاریخ درج شده است

اگر شما نیز نیازمند داشتن تخمینی از هزینه های ساخت سوله هستید با ما تماس بگیرید