براورد قیمت و هزینه ساخت هر متر مربع سوله در ارومیه

براورد قیمت و هزینه ساخت هر متر مربع سوله در ارومیه

کاربری سوله: این مجتمع به منظور پرورش مرغ گوشتی از سه سالن برخوردار است که سالن شماره 1 و 2 سالن اصلی مرغداری و سالن شماره3 با کاربری انباردان به منظور نگهداری خوراک مرغ گوشتی استفاده می شود.(کلید واژه:هزینه ساخت سوله در ارومیه)درصورتی که میخواهید در مورد ویژگی های...
براورد هزینه ساخت سوله 1100 متر مربعی در شاهرود

براورد هزینه ساخت سوله 1100 متر مربعی در شاهرود

معرفی سوله:(کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در شاهرود)سوله 918  مترمربعی و بچه سوله 195  متر مربعی شاهرود  در جناح راست سوله اصلی که ابعاد اصلی سوله شاهرود 18×51 با ارتفاع کنج 6.15 و ارتفاع تاج 9.20 و ابعاد بچه سوله 6.5×30  با ارتفاع کنج 3.15 متر و ارتفاع تاج 4...
سوله سقف قوسی ماهان گستر

سوله سقف قوسی ماهان گستر

زمان بندی طراحی و ساخت سوله:مدت زمان ساخت فونداسیون ( دکوپاژ، خط کشی، خاک برداری، قالب بندی و آرماتور بندی، بتن ریزی) 48 روزمدت زمان ساخت – جوش- سند بلاس و رنگ سوله 28 روزمدت زمان نصب سوله 3 روزمدت زمان پوشش سقف 8روزمدت زمان طراحی سوله  یک هفته سوله سقف قوسی فنداسیون...
سوله فرآوری محصولات کشاورزی آقاجاری

سوله فرآوری محصولات کشاورزی آقاجاری

زمان بندی طراحی و ساخت سوله:مدت زمان ساخت – جوش- سند بلاس و رنگ سوله 12روزمدت زمان نصب سوله 1 روزمدت زمان پوشش سقف دیوارهای پیرامونی و پنل ساندویچ یک هفتهمدت زمان طراحی سوله  یک هفته سوله مدلسازی شده در نرم افزار TEKLA سوله مدل شده در نرم افزار سوله ساخته شده...
سوله کارخانه بسته بندی مواد غذایی شهرک یاسوج

سوله کارخانه بسته بندی مواد غذایی شهرک یاسوج

زمان بندی طراحی و ساخت سوله:مدت زمان ساخت – جوش- سند بلاس و رنگ سوله 24 روزمدت زمان نصب سوله 4 روزمدت زمان پوشش سقف  یک هفتهمدت زمان طراحی سوله  یک هفته درحال بهر برداری… درحال بهر برداری… درحال ساخت… در حال نصب قطعات...