021-4762 0005 info@soole-saz.com

در مراحل ساخت سوله جهت اجرای پرژه های مختلف انواع متقاوتی از قراردادها تهیه شده و در اختیار عموم به صورت پلتفرم های خاص قرار گرفته است که با توجه به نوع پروژه و خواسته های کارفرمایی می توان هر کدام از آن ها را انتخاب نمود. به عنوان مثال قراردادهای امانی، دستمزدی، طرح و اجرا، فاینانس، MC، PC، EPC ، BOT،DBO و بسیاری نمونه های دیگر وجود دارند که در این مقاله تنها به قراردادهای نوع مدیریت پیمان یا همان MC می پردازیم. پیمانکار سوله

◊ قرارداد مدیریت پیمان (MC) چیست؟

قراردادهای مدیریت پیمان یا management contracting مانند تمام قراردادهای دیگر دارای دو طرف می باشد که یکی کارفرما یا صاحب کار است و طرف دیگر پیمانکار یا اجرا کننده پروژه خواهد بود.در قراردادهای مدیریت پیمان، طرف اجرا کننده کار یا همان پیمانکار تمام مراحل اجرای کار از طراحی و آماده سازی محل تا اجرا و بهره برداری اولیه و آزمایشی پروژه را بر عهده خواهد داشت و به عنوان مدیر پروژه فعالیت های لازم را پیش خواهد برد. از طرف دیگر در قرارداد MC ، کارفرما کلیه هزینه های لازم برای اجرای کار را تهیه و در مراحل مختلف به پیمانکار پرداخت می نماید و برای نظارت بهتر بر اجرای کار در شرایطی که خود دانش کافی فنی را نداشته باشد می تواند از طرف سومی در قرارداد یاری بگیرد که مشاور طرح خوانده می شود. در این صورت مشاور طرح وظیفه طراحی و نظارت بر اجرای صحیح پروژه را برعهده خواهد داشت.

◊ توافق های مالی در قرارداد مدیریت پیمان در ساخت سوله به چه صورت است؟

در قراردادهای مدیریت پیمان درصدی در قرارداد توافق می شود که بابت هزینه های طراحی، نقشه کشی، استخدام نیروهای لازم و غیره به پیمانکار پرداخت خواهد شد که این درصد با توجه به حجم عملیات مورد نظر متفاوت می باشد. از سویی درصد پرداختی به پیمانکار نیز با توجه به اندازه و حجم سوله و همچنین نوع کاربری و تجهیزات مورد نیاز در سوله و موقعیت مکانی و جانمایی آن و دیگر مسائل مرتبط تعیین خواهد شد.معمولا در ساخت سازه هایی مانند سوله، درصد مورد توافق با پیمانکار با حجم پروژه رابطه داشته که با توافق طرفین تعیین و در زمان مقرر پرداخت خواهد شد.

مهمترین چالش در قرارداد مدیریت پیمان ساخت سوله چیست؟

مهمترین چالش قراردادهای مدیریت پیمان ریسک بالای آن به سمت پیمانکار است به نحوی که پیمانکارانی که در قراردادهای مدیریت پیمان فعالیت می نمایند، معمولا دارای تیم های مختلف فنی و قراردادی و حقوقی تخصصی هستند تا بتوانند ریسک کار را تا حد امکان کاهش داده و احتمال ضرر را از بین ببرند.
در قراردادهای مدیریت پیمان معمولا هر دو طرف قرارداد سود منطقی و معقولی را دریافت می کنند. بدین معنی که پیمانکار بر اساس مفاد قرارداد از درآمد تضمین شده ای برخوردار خواهد بود و بقیه هزینه های مصالح و مواد اولیه به عهده کارفرما می باشد. کارفرما هم با توجه به اینکه امکان و قدرت انتخاب مصالح و مواد اولیه را تا پایان پروژه در اختیار دارد و تضامین لازم جهت اجرای کار به نحو احسن را از پیمانکار دریافت نموده است با خیالی راحت می تواند در انتظار پایان عملیات اجرایی پروژه بماند.

بهترین نوع قرارداد برای ساخت سوله کدام است؟

در ساخت سوله ها نیز مانند تمام پروژه های دیگر چنانچه کارفرما از لحاظ مالی سرمایه کافی برای ساخت سوله را داشته باشد، بهترین گزینه قرارداد مدیریت پیمان خواهد بود. در این نوع قرارداد کارفرما صاحب و مسئول پروژه است و در انتخاب مشاور و مدیر پیمان مختار خواهد بود. وی تصمیمات اساسی را در پروژه اتخاذ کرده و به اطلاع مشاور و پیمانکار می رساند و تایید کننده نهایی کارهای انجام شده خواهد بود. در قرارداد های مدیریت پیمان اخذ استعلام های مختلف قبل از شروع کار و گرفتن تمامی مجوزهای لازم به عهده کارفرما می باشد و به طور کلی تمامی تصمیمات اساسی پروژه با هماهنگی کارفرما گرفته خواهد شد. 

وظایف مشاور در قراردادهای پیمان مدیریت سوله چیست؟

در این قراردادها چنانچه از حضور مشاور طرح استفاده گردد، مطالعات توجیهی فازهای صفر و یک و نظارت های عالیه و کارگاهی فازهای دو و سه به عهده مشاور خواهد بود. مشاور در مطالعات فاز صفر پروژه را از نظر توجیه اقتصادی و فنی و غیره مورد بررسی قرار داده و طرح توجیهی پروژه را آماده و به تصویب کارفرما و مراجع بالادستی لازم می رساند. همچنین شرایط و امکان سنجی اجرای پروژه، تهیه نقشه های اولیه و اجرایی، دتایل های مقاطع مختلف سوله، جزئیات اتصالات و دیگر موارد لازم توسط مشاور انجام می گیرد. مشاور خواسته ها و نظرات کارفرمایی را در نقشه های اجرایی و دستور کارهای ابلاغی به پیمانکار لحاظ نموده و در فاز نظارت کارگاهی و عالیه خود بر اجرای صحیح هر کدام از آن ها نظارت خواهد داشت. در انتخاب مدیر پیمان نیز مشاور می تواند به عنوان بازوی کمکی کارفرما به وی کمک شایانی نماید. علاوه بر تمامی این موارد مشاور بر انتخاب و خرید مصالح توسط کارفرما و نحوه هزینه کرد پروژه و پرداخت های انجام شده به پیمانکار که همان مدیر پروژه است نظارت خواهد داشت. در کل می توان گفت مشاور دارای بخش اعظمی از توانایی های کارفرما بوده اما با نظارت کارفرما می تواند از وکالت خود در پروژه استفاده نماید و در مقابل از حق الزحمه نیز برخوردار خواهد شد. 

وظایف پیمانکار در قراردادهای مدیریت پیمان ساخت سوله چیست؟

طرف دیگر قراردادهای مدیریت پیمان، پیمانکار می باشد که برای وی نیز وظایفی بر اساس قرارداد در نظر گرفته می شود.

پیمانکار باید نسبت به اجرای کامل و بدون قید و شرط شرایط و مفاد پیمان فی ما بین با کارفرما کوتاهی ننماید و تعهدات خود را به نحو احسن انجام دهد. همچنین پیمانکار موظف به رعایت ظوابط و قوانین مربط به اجرای سوله ها و قوانین ایمنی و دیگر مقررات مربوطه خواهد بود و باید پروژه را در زمان مقرر آماده تحویل به کارفرما نماید؛ به نحوی که قابلیت راه اندازی داشته باشد. در این راستا پیمانکار باید دارای شرایط اولیه ای نیز باشد که از آن جمله می توان به داشتن تجربه و مهارت کافی در اجرای پروژه های مشابه و داشتن پروانه صلاحیت لازم از مراجع ذیربط اشاره کرد. از سویی پیمانکار وظیفه دارد نسبت به انتخاب پیمانکاران دسته دوم و جزء خود با هماهنگی کارفرما و مشاور اقدام نموده و تمامی پروژه را در مقابل تمامی خطرات و ریسک های احتمالی وارده، بیمه نماید. 

 

در نهایت لازم به ذکر است که فرآیند ساخت سوله مانند تمامی پروژه های دیگر امکان واگذاری به پیمانکار را با هر نمونه قراردادی دارا است. اما در قراردادهای مدیریت پیمان، باید پیمانکاری انتخاب شود که تجربه ساخت سوله را دارا بوده و نسبت به تجهیزات و ملزومات سوله آگاهی کامل داشته باشد. بدیهی است توانایی پیمانکار در شناخت بهتر از کاربری سوله و نیازهای آن در حصول به نتیجه بهتر کمک فراوانی خواهد کرد.