021-4762 0005 info@soole-saz.com

برای محاسبه میزان رنگ لازم برای رنگ آمیزی قطعات فولادی یک سوله صنعتی ابتدا باید بتوانیم مساحت رنگ خوری سوله ها را محاسبه کنیم (رنگ مصرفی در ساخت سوله)

مقدمه

سوله چیست؟ برای آنکه در بدانید سوله چیست می توانید اینجا کلیک کنید، در تصویر زیر یک سوله تیرورقی با سقف شیبدار دو طرفه هشتی به نمایش در آمده است، اما سوال اینجاست چرا می خواهیم میزان رنگ مصرفی در فرایند ساخت سوله را محاسبه کنیم؟ در پاسخ به این سوال  باید گفت که رنگ آمیزی یکی از آیتم های هزینه بر در صنعت سوله سازی است، لذا اگر بتوانیم محاسبه کنیم که مساحت رنگخوری فلز در سوله چقدر است براحتی خواهیم توانست حساب کنیم که رنگ آمیزی یک سوله چند لیتر رنگ می برد و چه قدر هزینه دارد…!

برای آشنایی با انواع رنگ مصرفی در صنعت سوله سازی اینجا کلیک کنید

 

تصویر داخل یک سوله نیمه کاره سوله ساز
تصویر یک سوله تیرورقی با سقف شیبدار هشتی

ورق های فولادی رایج در سوله سازی

همنطور که می دانید سوله های تیرورقی از برش و جوش ورق سیاه فولادی (ورق St37) ساخته میشود، در تصویر زیر ورق سیاه ST37 که تولید کارخانه فولاد مبارکه اصفهان است به نمایش درآمده است

 

ورق st37 فولاد مبارکه که در شیت های 1.5×6 متر تولید میشود

در ایران معروفترین تولید کننده ورق های سیاه فولادی به ترتیب می توان به فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اوکسین اهواز، فولاد کاویان و فولاد گیلان اشاره نمود، ورق سیاه یا همان ورق St37 در واقع نوعی فولاد ساختمانی است که به شکل ورق در ضخامت های 6و8و10و12و15و20و25 30 میلی متر تولید میشود، عدد 37 موجود در نماد این فولاد تنش نهایی Fu در آزمایش کشش است

میزان رنگ مصرفی در ساخت سوله های تیر ورقی

میزان رنگ مصرفی در ساخت سوله های تیر ورقی تابعی از وزن ورق در ضخامت های مختلف است، به عبارتی دیگر مساحت رنگ خور در سوله درصدی از وزن ورق است که از 2.2 الی 6.1 متغیر است

مفروضات پایه

تمامی فرمول ها و روابط ارائه شده در این مقاله، سوله ی مثال دارای ثوابت زیر می باشد

مفروضات فرمول محاسبه وزن سوله

ثوابت فرض شده در فرمول های تجربی ارئه شده : مفروضات فنی در محاسبه و استخراج این روابط عبارت است از

 • سقف سوله باید شیبدار دوطرفه، هشتی با شیب 20 درجه باشد
 • بار جرثقیل در طراحی دیده نشده است
 • هیچ ستون میانی در دهانه وجود ندارد
 • هیچ طبقه و نیم طبقه ای در طراحی دیده نشده است
 • بار مرده سقف 30 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شده است
 • روش طراحی LRFD است
 • معیار ضوابط طراحی بر اساس مقررات ملی ساختمان سال 92 و نشریه 325 است
 • نوع دهانه در نظر گرفته شده آکس به آکس است
 • محل ساخت فرضی شهر تهران است: بنابراین زلزله ،سرعت باد، و مقدار برف بر اساس شهر تهران و مطابق آیین نامه های مذکور فرض شده است
 • در تحیل سوله آنالیز P-Delta در نظر گرفته شده است
 • استرات های سقفی پیوسته، سراسری و مقطع آن قوطی بر اساس ظرفیت درج شده است.

درصد وزنی ورق های فولادی در سوله

طراح سوله اگر تمام مفروضات و ثوابت قید شده در بند بالا را رعایت کند درصد وزنی ورق ها بشرح جدول ذیل محاسبه خواهد شد

 

نکته قابل توجه: هرچقدر درصد ورق های ضخیم مشارکت یافته در ساختار سوله بیشتر شود مساحت رنگخوری ورق نسبت به وزن آن کمتر میشود و بلعکس…

با در نظر گرفتن نتایج مباحث فوق مساحت رنگ خوری در سوله اگر بصورت درصدی از وزن فولاد بیان شود به شرح مطالب زیر خواهد بود

 • اگر دهانه 25 الی 35 متر باشد مساحت رنگ خوری آهن سوله 2.23 الی 3.23 درصد وزنی ورق خواهد بود
 • اگر دهانه 20 متر باشد مساحت رنگ خوری آهن سوله 4.16 الی 5.12 درصد وزنی ورق خواهد بود
 • اگر دهانه 15 متر باشد مساحت رنگ خوری آهن سوله 4.65 الی 6.11 درصد وزنی ورق خواهد بود
نمودار محاسبه مساحت رنگ خوری در سوله تیر ورقی که درصدی از وزن ورق استفاده شده در ساخت سوله است

حالا برای ساخت یک سوله صنعتی چند لیتر رنگ نیاز داریم؟

به فرمول تصویر پایین توجه کنید و با پارامتر هایتعریف شده ذیل آشنا شوید

Q  میزان رنگ محاسبه شده بر اساس لیتر

A مساحت رنگخوری سوله بر اساس مترمربع (از فرایند بالا قابل محاسبه است)

DFT: ضخامت فیلم رنگ خشک بر اساس میکرون (مثلا رنگ به ضخامت 120 میکرون)

ضخامت رنگ سوله در آب و هواهای مختلف متفاوت است برای مطالعه بیشتر در این مورد اینجا کلیک کنید

Vs  جامد حجمی مندج در دیتا شیت کارخانه سازنده رنگ (مثلا60 درصد): این متغیر درواقع نشان میدهد رنگ بعداز خشک شدن چند درصد از ضخامت خود را از دست می دهد

W  درصد پرتی رنگ که در هنگام رنگ آمیزی بر حسب شماره لایه رنگ متفاوت است و مقدار آن به ترتیب زبر است

 • لایه اول : 40 درصد
 • لایه دوم : 30 درصد
 • لایه سوم : 25 درصد
فرمول محاسبه مقدار رنگ لازم برای رنگ آمیزی قطعات فولادی سوله

مثال حل شده:

یک سوله سقف هشتی در ابعاد 35×60  و ارتفاع 8 متربه روش استاندارد LRRFD طراحی شده است

الف) وزن سوله را محاسبه کنید

ب) اگرسوله با رنگی رنگ آمیزی کنیم که مطابق دیتاشیت کارخانه رنگسازی VS آن برابر 70  باشد  محاسبه کنید چند لیتر رنگ باید خریداری کنیم؟ تعداد لایه ها را دو لایه 40 میکرونی در نظر بگیرید

 

پاسخ:

الف) محاسبه وزن سوله: مطابق نمودار زیر وزن ورق (اگر مایل هستید راجع به محاسبه وزن سوله مطالب بیشتری بخوانید اینجا کلیک کنید)

 

   مساحت سوله                                                                    60×35=2100 m2

فولاد لازم به ازای هر متر مربع از مساحت سوله                                     57.75=~58

وزن کل فولاد لازم برای ساخت سوله                                      58×2100=121800 kg

ب) محاسبه مقدار رنگ لازم برای رنگ آمیزی سوله