سوله چیست؟ سوله ساختمانی وسیع با سقف شیبدار است که در ایران عمدتا با فولاد ساخته میشود و غالبا به منظور کارگاه های صنعتی، تولیدی، انبار و غیر مورد استفاده قرار میگیرد.

اسکلت سوله از توالی چند قاب تشکیل میشود(مطابق شکل2) که این قابهای متوالی ممکن است سقف هشتی، شیبدار یکطرفه و یا قوسی باشند. قابها که در انگلیسی به آن فریم میگویند یک طول دهانه دارندو یک ارتفاع کنج و هرکدام از این قابهای متوالی بوسیله تیر کناری (استرات) و لاپه ها در سقف به هم متصل شده اند

برای آشنایی دقیقتر با اجزای سوله اینجا کلیک کنید

این وب سایت متعلق به شرکت بنیان نهان مقاوم اقتصاد است و در زمینه طراحی و ساخت انواع سوله و سالن های صنعتی فعالیت می کند(مطابق شکل1)

شکل شماتیک یک سوله
شکل1: مشخصات سوله

سالن های سوله می تواند تا دهانه حدود ۶۰ متر تولید شود و معمولا دهانه مورد نیاز در انبارها از ۱۰متر تا ۲۵متر با یک قاب ساده می باشد و متوسط دهانه در صنایع تولیدی ۲۰ متر وارتفاع معمول ۶ متر می باشد. (منبع تصاویر درج شده در این مقاله سایت farasp است)(کلیدواژه: سوله چیست)

سوله

شكل2: نمونه سوله هشتی طراحی شده بدون در نظر گرفتن عملكرد تنش پوسته ها
تصویر2: سوله از توالی قابها درست شده است

Sloping metal structures that are designed and built based on special technical calculations are called industrial sheds. These types of structures are used in factories, warehouses, hangars, poultry farms, gyms, department stores, repair shops, etc

https://www.solehkavehpars.com