021-4762 0005 info@soole-saz.com

کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان از جمله از افرادی هستند که عموما در پی ارزیابی قیمت املاک هستند که بخشی از این ارزیابی ها ممکن است ارزیابی قیمت املاک صنعتی باشد، در تعریف املاک صنعتی می توان گفت یک ملک شامل زمین و بنا است که به منظور استفاده های صنعتی مانند (یک کارگاه تولیدی، انبار، کارخانه یا هر استفاده صنعتی دیگر … ) استفاده می شود، ما در این نوشتار بنای ساخته شده در یک ملک صنعتی را سوله و مجموعه زمین و سوله را یک ملک صنعتی می نامیم. و در پی راه حلی منطقی برای ارزیابی قیمتی نزدیک به واقعیت یک ملک صنعتی هستیم

 

مقدمه

این مطلب بگونه ای نگاشته شده است که منتجع به ارزیابی قیمت یک ملک صنعتی با تعریف فوق شود، توجه داشته باشید که منظور از عبارت سوله در این مقاله سوله از نوع تیر ورقی و سوله های خرپایی است همچنین از مخاطب این مقاله درخواست می شود در صورتی که اطلاعات و یا استثناء در سوابق حرفه ارزیابی خود دارند با درج نظر و پیشنهاد در پایین این برگه، ما را از علم خود مستفیض نمایند. سوله ها از نظر کیفیت ساخت در دو گروه دسته بندی می شوند که به شرح ذیل است

سوله هایی مهندسی ساز (سوله های با کیفیت ساخت مطلوب)

اکثر طراحان سوله در ایران، سوله ها را بگونه ای طراحی می کنند که پای ستونها مفصل و اتصالات کنج ها و تاج از نوع گیردار است و یک سوله صنعتی از توالی چند قاب خمشی تشکیل می شود که طول سوله بوسیله مهاربندها مهار و  از نوع قاب ساده مهاربندی شده است، لذا برای دستیابی به حداکثر صرفه جویی در مصالح فولادی و تامین حداکثر گیرداری، قاب خمشی ساخته شده در عرض سوله از اعضای خطی سازه غیر منشوری که در محل اتصالات کنج و تاج حداکثر بعد خود را دارا می باشند تشکیل شده است. البته نباید از سوله هایی که تیروستون های آنها از پروفیل ساخته شده است غافل شد، اما در اکثر مواقع این نوع سوله ها از ضعف سازه ای شدیدی برخوردار می باشند و معمولا برای دهانه های بند از اعضای منشوری استفاده نمی شود. در تصویر زیر سه نوع سوله مهندسی ساز مشاهده می شود که در مطالب پایین مقدار حدودی فولاد بکار رفته در آن محاسبه خواهد شد

 

پروژه سوله Work Shope شاهرود

یک سوله تیرورقی با اعضای سازه ای غیر منشوری در حال احداث

سوله ساز

یک سوله خرپایی با اعضای ساخته شده از مقطع لوله در حال احداث

یک سوله تیرورقی با اعضای سازه ای منشوری در حال احداث

تصویر محوطه سوله
تصویر سوله آشیانه هواپیما
سوله هایی که با ساختارهای HSS ساخته شده اند

درحال تکمیل شدن مقاله …