021-4762 0005 info@soole-saz.com

برای محاسبه هزینه ساخت فونداسیون سوله ابتدا باید بتوانیم مقدار مصالح فونداسیون را محاسبه کنیم، در جریان ساخت فونداسیون سوله سه آیتم هزینه وجود دارد که به ترتیب، میلگرد، بتن، و قالب بندی مورد نیاز جهت فرم دادن به بتن مسلح است. در این نوشتار منظور از فونداسیون، سازه بتنی است که به میلگرد مسلح شده و اسکلت سوله با پیچ و مهره بر روی آن نصب می شود. (بسته می شود)

این مقاله در صدد محاسبه مقدار مصالح مصرفی در فونداسیون سوله است اما درصورتی که می خواهید اطلاعات فنی درمورد فونداسیون سوله بدست آورید اینجا کلیک کنید

در ارائه جداول و روابط زیر مفروضات ذیل بکارگیری شده است

  • فونداسیون بصورت منفرد طراحی شده است که هرکدام از فنداسیون ها بوسیله یک شناژ افقی بهم کلاف شده است
  • شناژ برای تحمل تنش خاک زیر پی درنظر گرفته نشده است (شناژ های فونداسیون به اصطلاح باسکولی نیست)
  • تنش مجاز خاک زیر پی 1.3 کیلوگرم بر سانتی متر مربع در محاسبات فونداسیون در نظر گرفته شده است

برای مطالعه درمورد فرمول محاسبه وزن سوله اینجا کلیک کنید

 

جدول زیر محاسبه مصالح فونداسیون سوله با مفروضات بالا و طول دهانه سوله به شرح ذیل به ازای واحد سطح از زیربنای سوله است

جدول مقدار مصالح فونداسیون سوله در دهانه های مختلف به ازای هر متر مربع

طول دهانه در سوله به چه معنی است؟ پاسخ را در تصویر زیر ببینید

تعریف طول دهانه در سوله

مثال: حداکثر مقدار بتن و میلگرد فونداسیون سوله ای با دهانه 30 متر و طول 60 متر را محاسبه کنید (هزینه فونداسیون سوله)

حل: مساحت سوله 30*60=1800 متر مربع است

از جدول در قسمت دهانه 30 متر مقدار حداکثر میگرد2.16 کیلوگرم و مقدار حداکثر بتن 0.07 مترمکعب بدست می آید

محاسبه وزن میلگرد کل فونداسیون =                            2.16*1800=3888 کیلوگرم آرماتور

محاسبه حجم بتن کل فونداسیون=                               0.07*1800= 126 متر مکعب بتن

این مقاله توسط مهندس سعید خانی نگارش شده است و انتشار مطالب آن در وبسایت های دیگر بدون درج منبع پیگرد قانونی دارد

این مقاله هنوز تکمیل نشده و در آینده اطلاعات بیشتری به آن افزوده خواهد شد