021-4762 0005 info@soole-saz.com
معرفی انواع جوش ها و کاربرد آن ها در سوله سازی

معرفی انواع جوش ها و کاربرد آن ها در سوله سازی

جوشکاری یکی از روش هایی است که موجب اتصال دائمی دو ورق فلزی به یکدیگر می شود. فرآیند جوشکاری به گونه ای است که فلز پایه بر اثر حرارت زیاد ذوب شده و پس از خنک شدن، دو قطعه فلزی به یکدیگر متصل می شوند. ضمنا برای پر کردن فضای خالی بین دو قطعه فلزی از ماده پرکننده ای...
آشنایی با انواع اتصالات اسکلت سوله

آشنایی با انواع اتصالات اسکلت سوله

سوله ها به عنوان یک سازه عموما فلزی باید در برابر تنش های مختلف و نیروهای برشی و محوری و خمشی به عنوان یک ساختار یکپارچه عمل نمایند. برای حصول این منظور لازم است تمامی قطعات این سازه به وسیله اتصالاتی به یکدیگر متصل شده و علاوه بر یکپارچگی کل سازه موجب انتقال نیروها...
درز انبساط چیست؟ کاربردها و ضوابط اجرای آن کدام است؟

درز انبساط چیست؟ کاربردها و ضوابط اجرای آن کدام است؟

در سازه های مختلف به منظور جلوگیری از تخریب و آسیب دیدگی سازه در برابر انبساط و انقباض حاصل از تغییرات دما و یا تنش های حاصل از تغییرات میزان رطوبت از درز انبساط استفاده می شود. اینکه درز انبساط چیست، چطور محل قرار گیری آن تعیین می شود و ضوابط اجرایی آن کدام است را در...
طراحی به روش تنش مجاز و مقاومت نهایی در سازه سوله چیست و چه تفاوت هایی دارند؟

طراحی به روش تنش مجاز و مقاومت نهایی در سازه سوله چیست و چه تفاوت هایی دارند؟

در طراحی سوله و بخش سازه ها و قطعات فولادی مورد استفاده در سوله روش های متفاوتی برای محاسبات مربوط به آن ها وجود دارد. در این مبحث دو روش تنش مجاز یا ASD و روش حالت حدی یا مقاومت نهایی (LRFD) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ابتدا به تعریف هر کدام می پردازیم و در پایان...
سخت کننده ها در استحکام سوله چه نقشی دارند و ضوابط اجرایی آنها چیست؟

سخت کننده ها در استحکام سوله چه نقشی دارند و ضوابط اجرایی آنها چیست؟

آنچه که باعث ایستایی و استحکام سازه هایی همچون سوله می شوند، علاوه بر نوع مصالح و مواد استفاده شده در آنها، اتصالات و نحوه به کارگیری آنهاست. در اصل یکی از ارکان اصلی و اساسی پایداری سوله اتصالات آن بوده که هدف از به کارگیری آنها انتقال نیروها در محل اتصال اعضا به...