021-4762 0005 info@soole-saz.com
بررسی ضريب رفتار سوله تک دهانه و مقايسه آن در آيين نامه 2800

بررسی ضريب رفتار سوله تک دهانه و مقايسه آن در آيين نامه 2800

ضریب رفتار سوله فلسفه هاي حاكم بر آيين نامه هاي طراحي موجود دنيا، به سازه اين اجازه را مي ندهد كه به هنگام ارتعاشات شديد زمين وارد محدوده تغيير شكلهاي غير الاستيك گردد.(کلیدواژه: رفتار سوله ها در آیین نامه 2800)  به عنوان يك نتيجه از اين فلسفه طراحي، بايستي...
ارزیابی رفتار لرزه ای سوله با افزودن جرثقیل به دلیل تغییر کاربری

ارزیابی رفتار لرزه ای سوله با افزودن جرثقیل به دلیل تغییر کاربری

ارزیابی لرزه ای سوله و ساختمان های موجود، یک موضوع کلیدي در هر ناحیه ي زلزله خیز می باشد. در حقیقت، زلزله هاي متوسط تا قوي زندگی افراد زیادي را تهدید میکنند و در مقیاس ناحیه اي، با وارد کردن خسارات سنگین به سازه ها زندگی عادي و اقتصادي را با وقفه و رکود مواجه...
بررسی اثر خوردگی بر روی باربری لرزه ای سوله های صنعتی در مناطق جنوبی ایران

بررسی اثر خوردگی بر روی باربری لرزه ای سوله های صنعتی در مناطق جنوبی ایران

مقدمه پدیده خوردگی و نقش آن در موادی که در تأسیسات و ماشین آلات مختلف در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند دارای اهمیت بسزائی است. بررسی مداوم اثر خوردگی بر باربری لرزه ای در انواع سازه ها و سوله ها باعث جلوگیری از تخریب و عمر بیشتر سازه میشود. خوردگی را میتوان...
بررسی ضریب رفتار سوله تک دهانه در اثر اندرکنش خاك – سازه

بررسی ضریب رفتار سوله تک دهانه در اثر اندرکنش خاك – سازه

مقدمه آیین نامه های طراحی لرزه ای مدرن این موضوع را تصدیق میکنند که یک سازه ي درست طراحی شده وقتی که تحت زلزله هاي شدید به محدوده ي تغییر شکل پلاستیک میروند، میتوانند مقدار قابل توجهی انرژي را مستهلک کنند. براي محاسبه ي سطح نیروي طراحی لرزه اي براي طراحی مقاومت آیین...
تاثیر جداگر لرزه ای لاستیکی بر کنترل سوله صنعتی دو طبقه

تاثیر جداگر لرزه ای لاستیکی بر کنترل سوله صنعتی دو طبقه

مقدمه در دهه‌های اخیر مطالعات فراوانی در زمینه کنترل پاسخ سازه‌ها در برابر باد و زلزله صورت گرفته است و سه سیستم کنترلی برای مستهلک کردن انرژی و کنترل پاسخ سازه ابداع شده است كه عبارتند از سیستم كنترلی فعال (Active)، نیمه فعال (Semi Active) و غیر فعال (Passive). در...