سوله چیست؟

سوله چیست؟

سوله چیست؟ سوله ساختمانی وسیع با سقف شیبدار است که در ایران عمدتا با فولاد ساخته میشود و غالبا به منظور کارگاه های صنعتی، تولیدی، انبار و غیر مورد استفاده قرار میگیرد. اسکلت سوله از توالی چند قاب تشکیل میشود(مطابق شکل2) که این قابهای متوالی ممکن است سقف هشتی، شیبدار...