021-4762 0005 info@soole-saz.com
فرمول محاسبه هزینه فونداسیون سوله

فرمول محاسبه هزینه فونداسیون سوله

برای محاسبه هزینه ساخت فونداسیون سوله ابتدا باید بتوانیم مقدار مصالح فونداسیون را محاسبه کنیم، در جریان ساخت فونداسیون سوله سه آیتم هزینه وجود دارد که به ترتیب، میلگرد، بتن، و قالب بندی مورد نیاز جهت فرم دادن به بتن مسلح است. در این نوشتار منظور از فونداسیون، سازه...
محاسبه مقدار رنگ مصرفی در ساخت سوله و سالن های صنعتی

محاسبه مقدار رنگ مصرفی در ساخت سوله و سالن های صنعتی

برای محاسبه میزان رنگ لازم برای رنگ آمیزی قطعات فولادی یک سوله صنعتی ابتدا باید بتوانیم مساحت رنگ خوری سوله ها را محاسبه کنیم (رنگ مصرفی در ساخت سوله) مقدمه سوله چیست؟ برای آنکه در بدانید سوله چیست می توانید اینجا کلیک کنید، در تصویر زیر یک سوله تیرورقی با سقف شیبدار...
فرمول محاسبه وزن سوله با دهانه 35 متر و ارتفاع 8 متر

فرمول محاسبه وزن سوله با دهانه 35 متر و ارتفاع 8 متر

برای محاسبه قیمت سوله کافی است مقدار فولاد اسکلت سوله محاسبه شود چرا که اسکلت سوله بیش از 60 درصد هزینه های ساخت سوله را شامل میشود، مقدار فولاد مورد نیاز برای ساخت یک سوله با دهانه و ارتفاع مذکور از روی تصویر نمودار ذیل محاسبه می شود که در نمودار NSPSM (Needed Steel...
فرمول محاسبه وزن سوله با دهانه 30 متر و ارتفاع 8 متر

فرمول محاسبه وزن سوله با دهانه 30 متر و ارتفاع 8 متر

برای محاسبه قیمت سوله کافی است مقدار فولاد اسکلت سوله محاسبه شود چرا که اسکلت سوله بیش از 60 درصد هزینه های ساخت سوله را شامل میشود، مقدار فولاد مورد نیاز برای ساخت یک سوله با دهانه و ارتفاع مذکور از روی تصویر نمودار ذیل محاسبه می شود که در نمودار NSPSM (Needed Steel...
فرمول محاسبه وزن سوله با دهانه 25 متر و ارتفاع  8 متر

فرمول محاسبه وزن سوله با دهانه 25 متر و ارتفاع 8 متر

سفارش طراحی نقشه سوله نمونه نقشه های طراحی شده سوله برای محاسبه قیمت سوله کافی است مقدار فولاد اسکلت سوله محاسبه شود چرا که اسکلت سوله بیش از 60 درصد هزینه های ساخت سوله را شامل میشود، مقدار فولاد مورد نیاز برای ساخت یک سوله با دهانه و ارتفاع مذکور از روی تصویر نمودار...