021-4762 0005 info@soole-saz.com
شیب استاندارد برای سقف سوله چقدر باید باشد

شیب استاندارد برای سقف سوله چقدر باید باشد

سقف یکی از مهمترین بخش های هر ساختمانی است که به حفظ بنا در برابر گرما، سرما، باد، برف، باران و غیره کمک می کند. آنچه که در این نوشتار در پی درک دقیق و صحیح آن هستیم مربوط به سقف سوله ها و بالاخص شیب مناسب برای سقف انواع سوله هاست.در طراحی و ساخت سوله رعایت یک سری از...