021-4762 0005 info@soole-saz.com
مقایسه سوله های بتنی و فولادی از نظر زمان ساخت و هزینه

مقایسه سوله های بتنی و فولادی از نظر زمان ساخت و هزینه

مقدمه همانطور که در مطالب قبلی و مقالات قبلی “سوله ساز” بیان شده است ساخت سوله با مصالح مختلفی انجام می شود و متداولترین این مصالح فولاد است اما این موضوع قابل توجه است که سوله هایی هم در کشورهای مختلف ساخته میشود که بتنی هستند منظور نویسنده در این مقاله...
گذری بر سوله های بتنی

گذری بر سوله های بتنی

یکی از کارا ترین نوع سازه هایی که بشر تاکنون ساخته است، سوله ها هستند. به همین دلیل از سوله ها به عنوان یک سازه بسیار”practicable” یا کارا مهندسی یاد می شود.  تنوع بالا در ساخت انواع سوله ها باعث شده تا از آنها در شرایط مختلف آب و هوایی و محیطی و به منظور...