021-4762 0005 info@soole-saz.com

در دنیای مهندسی ساختمان وقتی از طراحی حرف میزنیم منظور دقیقا همان ترسیم نقشه نیست، بلکه منظور از طراحی مجموعه اقداماتی است که خروجی نهایی آن نقشه های ساخت ساختمان یا سوله است، ترسیم موقعیت زمین در شهرک و همچنین موقعیت سوله در زمین اولین قسمت طراحی است که به آن نقشه سایت پلن گفته میشود و همچنین با ترسیم جزئیات داخلی سوله(موقعیت اطاقهای اداری، محل قرارگیری دستگاه ها و تجهیزات، راه پله ها و غیره) مرحله ترسیم نقشه های معماری تمام شده و مهندسان سازه با توجه به نقشه معماری تهیه شده و سرعت باد و مقدار برف و بارهای کاربری اقدام به محاسبات استحکامی  اجزای سازه ای(شامل ستون ها، رفترها و …) میکنند و در نهایت نقشه های سازه ای را از روی این محاسبات ترسیم میکنند. پس منظور از طراحی فقط ترسیم نقشه نیست..!

در ادامه بخوانید در طراحی های ما چه ویژگی هایی است

1.طراحی سوله  با در نظر داشتن هزینه ها

قل از طراحی سازندگان سوله نیازمند داشتن تخمین حدودی از هزینه ها هستند لذا قبل از طراحی ما قیمت تقریبی سوله را تخمین میزنیم که به ترتیب ذیل است:

  • تخمین سر انگشتی هزینه ساخت سوله

گاهی اوقات جهت داشتن یک ذهنیت اولیه از هزینه های ساخت و طراحی سوله گروه سوله ساز با توجه به صحبت ها و انتظارات کارفرما به صورت تقریبی و سرانگشتی با خطای قبل 15 درصد اقدام به ارائه لیست هزینه ها می نماید.(کلیدواژه:ویژگی های طراحی سوله)

  • متره و براورد دقیق هزینه ساخت سوله

بعد از طراحی نقشه های سوله گروه سوله ساز لیست دقیقی از مصالح را ارائه می نماید که لیستوفر نام دارد .لیستوفر به همراه دستمزد و هزینه های نصب وساخت و طراحی سوله یک آنالیز هزینه دقیق از پروژه خواهد بود.

با توجه به طرح معماری ارائه شده در بهینه ترین حالت خود (کمترین مصرف فولاد و کمترین میزان پرتی ورق) طراحی میشود

شما میتوانید در این لینک انواع سوله و کاربردهای آن را ببینید.

2. ارائه جدول متره براورد دقیق

برآورد دقیق مصالح مصرفی و قیمت خرید مصالح مصرفی تخمین دستمزد ساخت و نصب قبل از آغاز ساخت

3. ارائه مشاوره به کارفرما برای عبور از موانع و مشکلات اداری و اجرایی و اصلاح نقشه ها در صورت لزوم

تا پایان مرحله ساخت و طراحی سوله ارائه خدمات نظارت، پشتیبانی و مشاوره جهت رفع اشکالات احتمالی اجرایی و تغییر در نقشه ها

4.جامع بودن طراحی

مهندسان مجموعه “سوله ساز” با ارائه نقشه های برش ورق به کارخانه و همچنین نقشه های دقیق اجرایی و طراحی سوله برای اجرای فونداسیون و فریم های سوله و همچنین جزئیات دیگر طرحی کاملی به کارفرما ارائه میدهند.(کلیدواژه: ویژگی های طراحی سوله)

تصویری از خروجی نرم افزار های CSI SAP2000 سوله پرداز TEKLA و CSI SAFE و EXCEL

تصویری از خروجی نرم افزار های CSI SAP2000 سوله پرداز TEKLA و CSI SAFE و EXCEL

تصویر سوله مدلسازی شده در نرم افزار SAP

 

تصویری از مدلسازی سوله در نرم افزار CSI SAP2000

تصویر قاب سوله طراحی شده اتوکد

 

نقشه اجرایی از فریم سوله ترسیم شده در AUTOCAD

تصویر سوله مدلسازی شده در تکلا

 

سوله مدلسازی شده در نرم افزار TEKLA