021-4762 0005 info@soole-saz.com

قیمت سوله دوطبقه با کاربری کارخانه بسته بندی مواد غذایی (کلیدواژه:هزینه ساخت سوله در تهران)

تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله (قبل از طراحی) سوله 90*60 با ارتفاع کنج 12 متر (2.5 متر در تراز زیرهمکف) واقع در پرند تهران با 5 ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری کارخانه و یک تمام طبقه کامپوزیت در دو تراز2.5 و3.7 متری (کلیدواژه:هزینه ساخت سوله در تهران)

تخمین مصالح مصرفی

آیـــتم مـقدار واحــد
تخمین مقدار وزنی پرلین ها و زهکش های سقف  45 تن
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مربع  72 کیلو گرم بر هر متر مربع
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مکعب از حجم داخل سوله  5.5 کیلو گرم بر هر متر مربع
مقدار تقریبی فولاد لازم بر اساس دو آیتم  بالا  800 تن
تعداد تقریبی پیچ های مورد نیاز پیچ های فریم ها استرات ها و صفحات ستون  8000 عدد
تخمین تقریبی بتن فونداسیون  1250 متر مکعب
تخمین میزان خاکبرداری فونداسیون  1370 متر مکعب
تخمین میزان خاکبرداری زیرزمین (انبار)  14840 متر مکعب
تخمین قالب بندی مورد نیاز فونداسیون  1715 متر مکعب
حجم آجر مورد نیاز دیوارهای پیرامونی ضخامت0.3 ارتفاع3  255 متر مکعب
پوشش مورد نیاز سقف  5753 متر مکعب
تخمین بتن مورد نیاز طبقه  950 متر مکعب
تخمین میلگرد مورد نیاز طبقه   تن
مساحت پوشش مورد نیاز پیرامون اطراف و باز شو ها  990 مترمربع
تخمین میلگرد مورد نیاز فونداسیون  30 کیلوگرم

تخمین هزینه ساخت این سوله

هزینه ساخت و خرید مصالح سوله با تخمین فوق و با استناد به قیمت روز مصالح در مورخ 17/11/1398 دوازده میلیارد و نهصد میلیون تومان با خطای (قبل از طراحی) 15درصد محاسبه شده است

قیمت سوله

قیمت سوله تابعی از قیمت مصالح و مقدار مصالح لازم برای ساخت است و علاوه بر آن دستمزد ساخت و نصب و همچنین هزینه های مربوط به دستمزد کارگر و استادکار حین ساخت نیز به آن نیز به آن افزوده می شود و با توجه به تغییر شدید قیمت های مصالح و دستمزدها در سال 99 تخمین با خطای کمتر را دشوار کرده است. جهت سفارش تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله در WhatsApp با ما در تماس باشید