قیمت سوله دوطبقه با کاربری کارخانه بسته بندی مواد غذایی(کلیدواژه:هزینه ساخت سوله در تهران)

برآورد اولیه قیمت سوله (قبل از طراحی) سوله 90*60 با ارتفاع کنج 12 متر (2.5 متر در تراز زیرهمکف) واقع در پرند تهران با 5 ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری کارخانه و یک تمام طبقه کامپوزیت در دو تراز2.5 و3.7 متری(کلیدواژه:هزینه ساخت سوله در تهران)

تخمین مصالح مصرفی

آیـــتممـقدارواحــد
تخمین مقدار وزنی پرلین ها و زهکش های سقف 45تن
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مربع 72کیلو گرم بر هر متر مربع
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مکعب از حجم داخل سوله 5.5کیلو گرم بر هر متر مربع
مقدار تقریبی فولاد لازم بر اساس دو آیتم  بالا 800تن
تعداد تقریبی پیچ های مورد نیاز پیچ های فریم ها استرات ها و صفحات ستون 8000عدد
تخمین تقریبی بتن فونداسیون 1250متر مکعب
تخمین میزان خاکبرداری فونداسیون 1370متر مکعب
تخمین میزان خاکبرداری زیرزمین (انبار) 14840متر مکعب
تخمین قالب بندی مورد نیاز فونداسیون 1715متر مکعب
حجم آجر مورد نیاز دیوارهای پیرامونی ضخامت0.3 ارتفاع3 255متر مکعب
پوشش مورد نیاز سقف 5753متر مکعب
تخمین بتن مورد نیاز طبقه 950متر مکعب
تخمین میلگرد مورد نیاز طبقهتن
مساحت پوشش مورد نیاز پیرامون اطراف و باز شو ها 990مترمربع
تخمین میلگرد مورد نیاز فونداسیون 30کیلوگرم

تخمین هزینه ساخت این سوله

هزینه ساخت و خرید مصالح سوله با تخمین فوق و با استناد به قیمت روز مصالح در مورخ 17/11/1398 دوازده میلیارد و نهصد میلیون تومان با خطای (قبل از طراحی) 15درصد محاسبه شده است

 

قیمت سوله

قیمت سوله تابعی از قیمت مصالح و مقدار مصالح لازم برای ساخت است و علاوه بر آن دستمزد ساخت و نصب و همچنین هزینه های مربوط به دستمزد کارگر و استادکار حین ساخت نیز به آن نیز به آن افزوده می شود و با توجه به تغییر شدید قیمت های مصالح و دسمزدها در سال 99 تخمین با خطای کمتر را دشوار کرده است. جهت سفارش تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله در WhatsApp با ما در تماس باشید