021-4762 0005 info@soole-saz.com

سوله با کاربری انبار (کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در تهران)

تخمین سرانگشتی هزینه ساخت (قبل از طراحی) سوله در ابعاد 90*60 با ارتفاع کنج 4متر (2.5 متر در تراز زیرهمکف) واقع در جنوب تهران با 3 ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری انبار کالاهای بازرگانی

 

جدول ریز مصالح( کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در تهران)

آیـــتم مـقدار واحــد
تخمین مقدار وزنی پرلین ها و زهکش های سقف  45 تن
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مربع  72 کیلو گرم بر هر متر مربع
متوسط فولاد مورد نیاز به ازای هر متر مکعب از حجم داخل سوله 12 کیلو گرم بر هر متر مربع
مقدار تقریبی فولاد لازم بر اساس دو آیتم  بالا  255 تن
تعداد تقریبی پیچ های مورد نیاز پیچ های فریم ها استرات ها و صفحات ستون  1300 عدد
تخمین تقریبی بتن فونداسیون  350 متر مکعب
تخمین میزان خاکبرداری فونداسیون  390 متر مکعب
تخمین میزان خاکبرداری زیرزمین (انبار)  680 متر مکعب
تخمین قالب بندی مورد نیاز فونداسیون  90 متر مکعب
حجم آجر مورد نیاز دیوارهای پیرامونی ضخامت0.3 ارتفاع3  90 متر مکعب
پوشش مورد نیاز سقف  5800 متر مکعب
تخمین بتن مورد نیاز طبقه  — متر مکعب
تخمین میلگرد مورد نیاز طبقه  — تن
مساحت پوشش مورد نیاز پیرامون اطراف و باز شو ها  300 مترمربع
تخمین میلگرد مورد نیاز فونداسیون  11 کیلوگرم

تخمین هزینه ها

هزینه ساخت و خرید مصالح سوله با تخمین فوق و با استناد به قیمت روز مصالح در مورخ 1398/11/10 چهار میلیارد و یکصد میلیون تومان با خطای (قبل از طراحی) 15درصد محاسبه شده است

توضیحات پایانی:

این تخمین قیمت از نوع (تخمین سرانگشتی قیمت تمام شده سوله قبل از طراحی) است و به درخواست مشتریان سوله ساز انجام شده است که بطور میانگین ممکن از 15 رصد خطا برخوردار باشد و تمامی هزینه های درج شده مربوط به تاریخ درج شده است

اگر شما نیز نیازمند داشتن تخمینی از هزینه های ساخت سوله هستید با ما تماس بگیرید