021-4762 0005 info@soole-saz.com

ساخت سوله سبک گلخانه ای امروزه کاربرد وسیعی دارد:

با افزایش جمعیت نیاز مردم به محصولات کشاورزی در همه فصول و آب و هواگسترش یافته و کشاورزی گلخانه ای به عنوان یک شغل مورد توجه و نیاز جوامع قرار گرفته است. یکی از مهمترین مزیت های کشت در گلخانه مصرف حداقل آب و بهینه سازی صرف انرژی آن است که با توجه به افزایش جمعیت و کمبود آب قابل شرب قابل توجه و اهمیت فراوانی است.

ساخت سوله های گلخانه ای در دسته سوله های سبک (خرپایی) قرار می گیرند.

سوله های خرپایی برای گلخانه به صورت شیب دار یا قوسی ساخته می شوند سپس روی خرپا ها توسط پوشش های شفاف نورگذر ، نایلون و یا طلق های مخصوص گلخانه پوشیده می شود.

یک سوله گلخانه ای سبک

سازه گلخانه ها معمولا سازه هایی فوق سبک هستند بدین منظور به صورت پیش ساخته و قابل نصب و مونتاژ در محل بدون صرف وقت خواهد بود، فونداسیون این نوع سوله های فوق سبک به صورت “تک” یا “تک نوار” خواهد بود. به همین دلیل این نوع سوله های سبک و ارزان سریع ساخته خواهند شد و از نظر اقتصادی برای کشاورز به صرفه و اقتصادی است.
سقف گلخانه و شیب آنها با توجه به نایلونی و یا طلقی بودن، باید به گونه ای باشد که تحمل وزن آب حاصل از بارندگی و یا فشار باد وارد شده به آن را داشته، موجب شکستگی یا پارگی در آن نشود، هرگونه آسیب دیدگی از پیش بینی نشده در سقف باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی و خسارت می شود.