021-4762 0005 info@soole-saz.com

همان گونه که می دانید یکی از اهداف اصلی تشکیل شهرک های صنعتی در حاشیه شهرها در مرحله اول تجمیع صنایع در کنار یکدیگر و در یک محل مشخص و در مرحله بعد خارج نمودن صنایع احتمالا آلاینده به خارج از محیط مسکونی شهروندان بوده است. این تجمیع مشاغل صنعتی نیازمند قوانین و مقررات خاص خود از جمیع جهات بوده و پهنه ای از بایدها و نبایدها را در عرصه ساخت و ساز در بر می گیرد. در این مبحث سعی بر آن شده است که به برخی از آن ها اشاره کرده و اندکی مورد بررسی قرار دهیم ضوابط شهرک های صنعتی در احداث سوله

◊ هدف از ایجاد ضوابط برای شهرک های صنعتی چیست؟ ضوابط شهرک های صنعتی در احداث سوله

تاریخچه ضوابط و مقررات ساخت و ساز در شهرک های صنعتی با قدمت اولین شهرک صنعتی مدون در ایران برابری می کند. هدف از ایجاد این ضوابط فراهم نمودن یک ساختار یکپارچه، یکنواخت و هماهنگ در اجرای طرح های مختلف و متناسب با کاربری سوله ها و صنایع مختلف موجود در شهرک های صنعتی می باشد. امروزه دامنه شمول این ضوابط و قوانین از محدوده شهرک های صنعتی فراتر رفته و به نواحی صنعتی دیگر و همچنین مناطق آزاد نیز گسترده شده است.

◊ ضوابط و مقررات شهرک های صنعتی برای احداث سوله کدامند؟

ساز و کار اجرایی و فرآیند انجام کارها و پروژه های صنعتی و ساختمانی در شهرک های صنعتی را می توان به طور خلاصه به موارد زیر محدود کرد:

 

 

لوگوی مدیریت شهرک های صنعتی
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

▪ اخذ مجوزهای لازم برای احداث سوله ضوابط شهرک های صنعتی در احداث سوله

اولین مرحله در احداث بنا و سازه در محل شهرک های صنعتی، اخذ مجوز احداث بنا از شرکت شهرک های صنعتی استان است که این مجوز بر اساس ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران صادر و طرف قرارداد ملزم به رعایت کلیه مفاد آن می باشد. کلیه طراحی ها و محاسبات و نظارت ها در زمان اجرای پروژه باید به وسیله مهندسین ذی صلاح یا به صورت شخص حقیقی و یا به صورت شخص حقوقی و شرکت مهندسین مشاور به عمل آید. چنانچه تغییراتی در نقشه ها و عملیات اجرایی لازم باشد حتما باید به اطلاع شرکت شهرک های صنعتی رسانده شده و تاییدیه گرفته شود. در راستای احداث سازه ها هر گونه تخلف و یا عدم رعایت استانداردهای لازم باید توسط مهندس ناظر به اطلاع شرکت شهرک های صنعتی رسانده شود. بدیهی است نظارت ناظر، نافی مسئولیت مالک نخواهد بود.

▪ رعایت حداکثر متراژ مجاز ساختمان نگهبانی سوله

نیاز به گفتن ندارد که هر واحد صنعتی نیاز به ساختمان نگهبانی دارد. اما مساحت ساختمان نگهبانی در قانون شرکت شهرک های صنعتی معین شده و برابر 80 متر مربع است. چنانچه مساحت واحد صنعتی بیش از 20 هزار متر مربع باشد، می توان مساحت واحد نگهبانی را تا 120 متر افزایش داد. همچنین اگر واحد صنعتی و سوله مربوطه دارای چندین ورودی باشد می توان تعداد واحد های نگهبانی را با موافقت شرکت شهرک های صنعتی افزایش داد. در تمام حالات ذکر شده واحد نگهبانی باید در یک طبقه احداث گردد.

▪ رعایت قوانین مربوط به سطح اعیان واحدهای صنعتی و سوله ها

در خصوص سطح اشغال یا اعیان واحدهای صنعتی و سوله ها در شهرک های صنعتی باید گفت که این سطح اشغال در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی حدود 40 درصد است. سطح اشغال شامل مجموع ساختمان ها و سوله های تولیدی، ساختمان های اداری و نگهبانی، پست های برق و گاز، انبارهای مسقف، مخازن هوایی و زمینی پیش تصفیه ها و سطوح تاسیسات و تجهیزات تولید رو باز و انبارها و سایت های رو باز و تصفیه خانه های فاضلاب به استثنای پارکینگ ها می شود. میزان سطح اشغال برای فضای سبز 15 درصد در نظر گرفته شده است که برای صرفه جویی در مصرف آب می توان از پوشش های گیاهی خاص هر منطقه استفاده نمود.در صورتی که نیاز به احداث پارکینگ وجود داشته باشد، پس از تایید شرکت شهرک های صنعتی متراژ پارکینگ مسقف برای هر خودرو سواری 15 متر مربع بوده که در قطعات با متراژ بیش از 1000 متر مربع می توان دو واحد پارکینگ در نظر گرفت.

▪ رعایت قوانین مربوط به ارتفاع سازه ها ضوابط شهرک های صنعتی در احداث سوله

در ارتباط با ارتفاع سازه ها نیز به تفصیل در مقررات مربوط به شرکت شهرک های صنعتی موادی بیان گردیده است به نحوی که حداکثر تعداد طبقات ساختمان های اداری 3 طبقه با ارتفاع حداکثر 12 متر بدون در نظر گرفتن ارتفاع خرپشته می باشد. درصورت نیاز متقاضی به تعداد طبقات و یا ارتفاع بیشتر با ارائه مستندات مربوطه و پس از تایید واحد فنی شرکت شهرک های صنعتی تغییر ارتفاع بلامانع خواهد بود. اما درخصوص ساختمان نگهبانی سوله، حداکثر ارتفاع مجاز بدون در نظر گرفتن جان پناه 3.5 متر و در یک طبقه است. ضمنا احداث هر گونه پیش آمدگی در سمت معابر ممنوع خواهد بود. کلیه سازه های احداثی بالای 20 متر حتی دودکش ها چنانچه واحد صنعتی در نزدیکی و یا در مجاورت و یا در حریم واحدهای نظامی و انتظامی و امنیتی و یا فرودگاه ها باشد، علاوه بر رعایت مقررات مربوط به شهرک های صنعتی، مشمول ضوابط سازمان ها و ارگان های مجاور نیز بوده و مالک واحد صنعتی باید نسبت به اخذ مجوز های مربوطه اقدام نماید.

▪ قوانین مربوط به رعایت حریم سوله ضوابط شهرک های صنعتی در احداث سوله

در خصوص حریم های مربوط به واحدهای صنعتی باید گفت که چنانچه مساحت زمینی که در آن سوله صنعتی احداث گردیده است تا 1000 متر مربع باشد، حریم بر جانبی سوله در اطراف 3.5 متر بوده که این حریم مشمول واحد نگهبانی نخواهد شد. چنانچه واحد صنعتی دارای زمینی بیش از 1000 متر مربع باشد، حریم بر جانبی سوله و مستحدثات دیگر به استثنای ساختمان نگهبانی برابر 5 متر در نظر گرفته می شود. ساختمان های اداری و نگهبانی در هر دو حالت با حریم 2 متر ساخته شده و پست های گاز و برق با رعایت دستورالعمل های شرکت های گاز و برق می توانند بدون رعایت حریم احداث شوند.همچنین واحد های صنعتی که با معابر با عرض 20 متر و کمتر به بیرون ارتباط پیدا می کنند می توانند تا 3 متر جهت تسهیل در ورود و خروج عقب نشینی داشته باشند. اما میزان مجاز پیش آمدگی برای آبچک های سوله ها و سالن های تولید مشروط بر رعایت ارتفاع مجاز 5.5 متر، می تواند تا 80 سانتی متر مجاز تلقی شود.