براورد قیمت و هزینه ساخت هر متر مربع سوله در ارومیه

براورد قیمت و هزینه ساخت هر متر مربع سوله در ارومیه

کاربری سوله: این مجتمع به منظور پرورش مرغ گوشتی از سه سالن برخوردار است که سالن شماره 1 و 2 سالن اصلی مرغداری و سالن شماره3 با کاربری انباردان به منظور نگهداری خوراک مرغ گوشتی استفاده می شود.(کلید واژه:هزینه ساخت سوله در ارومیه)درصورتی که میخواهید در مورد ویژگی های...
براورد هزینه ساخت سوله 1100 متر مربعی در شاهرود

براورد هزینه ساخت سوله 1100 متر مربعی در شاهرود

معرفی سوله:(کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در شاهرود)سوله 918  مترمربعی و بچه سوله 195  متر مربعی شاهرود  در جناح راست سوله اصلی که ابعاد اصلی سوله شاهرود 18×51 با ارتفاع کنج 6.15 و ارتفاع تاج 9.20 و ابعاد بچه سوله 6.5×30  با ارتفاع کنج 3.15 متر و ارتفاع تاج 4...
تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله 102×38 متر واقع در زنجان

تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله 102×38 متر واقع در زنجان

سوله با کاربری خط تولید برآورد اولیه (قبل از طراحی) سوله 38*102با ارتفاع کنج 9متر (2.5 متر در تراز زیرهمکف) واقع در استان زنجان شهر زنجان با یک ستون وسط، سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد بعلاوه یک تمام طبقه با کاربری خط تولید کارخانه (کلیدواژه:تخمین هزینه ساخت سوله در...
تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله 102×38 متر واقع در زنجان

تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله 90×60 در جنوب تهران

سوله با کاربری انبار (کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در تهران) تخمین سرانگشتی هزینه ساخت (قبل از طراحی) سوله در ابعاد 90*60 با ارتفاع کنج 4متر (2.5 متر در تراز زیرهمکف) واقع در جنوب تهران با 3 ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری انبار کالاهای بازرگانی جدول...
تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله 102×38 متر واقع در زنجان

تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله 20×42 در شیراز

سوله با کاربری کارخانه(کلیدواژه: تخمین هزینه ساخت سوله در شیراز) تخمین سرانگشتی هزینه ساخت (قبل از طراحی) سوله 20*42 با ارتفاع کنج 12 متر واقع در شیراز بدون ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری کارخانه بدونه نیم/تمام طبقه(کلیدواژه: تخمین هزینه ساخت سوله...
تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله 102×38 متر واقع در زنجان

تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله 36×15 در کرمانشاه

سوله کارخانه تولید محصولات لبنی تخمین سرانگشتی هزینه ساخت (قبل از طراحی) سوله 15*36با ارتفاع کنج 6متر واقع در کرمانشاه بدون ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری کارخانه محصولات لبنی بدون طبقه دیگر دارای جراثقیل 5 تنی   جدول ریز مصالح مصرفی در این...