021-4762 0005 info@soole-saz.com
بررسی انواع جرثقیل های سقفی مورد استفاده در سوله ها

بررسی انواع جرثقیل های سقفی مورد استفاده در سوله ها

جرثقیل سقفی در سوله وسیله ای است که از آن برای انتقال کالاها و اجسام در ابعاد و وزن های متفاوت که عموما سنگین وزن هستند، استفاده می شود. این جرثقیل ها با شرایط و توانایی های بسیار متفاوتی تولید شده و کاربردهای متنوعی دارند. عموما جرثقیل ها با اینکه دارای تنوع زیادی...