021-4762 0005 info@soole-saz.com
بررسی سیستم گرمایش و سرمایش فضای داخلی سوله

بررسی سیستم گرمایش و سرمایش فضای داخلی سوله

با توجه به اینکه تهویه سوله ها موضوعی بسیار با اهمیت و مهم در صرفه جویی و مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینه های جاری نگهداری سوله می باشد، لذا بررسی این موضوع از اهمیت و دقت خاصی برخوردار است. بدین منظور لازم است نیازهای اساسی سوله بررسی شده و متناسب با درجه حرارت مورد...
سوله های سردخانه ای باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

سوله های سردخانه ای باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

مکان هایی هستند که از زمان های قدیم وجود داشته اند و بسیاری از مشکلات بشر را در زمینه نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی برطرف کرده اند. بسیاری از سردخانه های قدیمی در زیر زمین ها و زیر پله ها و در داخل منازل ساخته می شده است. اما با توجه به تولید بیش از نیاز مصرف انواع...