سوله چیست؟

سوله چیست؟

سوله چیست؟ سوله ساختمانی وسیع با سقف شیبدار است که در ایران عمدتا با فولاد ساخته میشود و غالبا به منظور کارگاه های صنعتی، تولیدی، انبار و غیر مورد استفاده قرار میگیرد. اسکلت سوله از توالی چند قاب تشکیل میشود(مطابق شکل2) که این قابهای متوالی ممکن است سقف هشتی، شیبدار...
طراحی سوله

طراحی سوله

مقدمه طراحی سوله در مجموعه سوله ساز شامل چندین مرحله جدا از هم است که بعداز استماع انتظارات کارفرما از کاربری سوله آغاز می شود. سپس طرح معماری مطابق با آنچه که کارفرما انتظار دارد طراحی می شود. و در چندید نوبت طی چند. جلسه به کارفرما تشریح می شود و درصورت نیاز به باز...