تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله دو طبقه 5400 متری در پرند تهران

تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله دو طبقه 5400 متری در پرند تهران

قیمت سوله دوطبقه با کاربری کارخانه بسته بندی مواد غذایی(کلیدواژه:هزینه ساخت سوله در تهران) برآورد اولیه قیمت سوله (قبل از طراحی) سوله 90*60 با ارتفاع کنج 12 متر (2.5 متر در تراز زیرهمکف) واقع در پرند تهران با 5 ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری...