تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله 90×60 در جنوب تهران

تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله 90×60 در جنوب تهران

سوله با کاربری انبار (کلیدواژه: هزینه ساخت سوله در تهران) تخمین سرانگشتی هزینه ساخت (قبل از طراحی) سوله در ابعاد 90*60 با ارتفاع کنج 4متر (2.5 متر در تراز زیرهمکف) واقع در جنوب تهران با 3 ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری انبار کالاهای بازرگانی جدول...
تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله 90×60 در جنوب تهران

تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله 20×42 در شیراز

سوله با کاربری کارخانه(کلیدواژه: تخمین هزینه ساخت سوله در شیراز) تخمین سرانگشتی هزینه ساخت (قبل از طراحی) سوله 20*42 با ارتفاع کنج 12 متر واقع در شیراز بدون ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری کارخانه بدونه نیم/تمام طبقه(کلیدواژه: تخمین هزینه ساخت سوله...
تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله 90×60 در جنوب تهران

تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله 36×15 در کرمانشاه

سوله کارخانه تولید محصولات لبنی تخمین سرانگشتی هزینه ساخت (قبل از طراحی) سوله 15*36با ارتفاع کنج 6متر واقع در کرمانشاه بدون ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری کارخانه محصولات لبنی بدون طبقه دیگر دارای جراثقیل 5 تنی   جدول ریز مصالح مصرفی در این...
تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله 90×60 در جنوب تهران

تخمین سرانگشتی هزینه ساخت سوله دو طبقه 5400 متری در پرند تهران

قیمت سوله دوطبقه با کاربری کارخانه بسته بندی مواد غذایی(کلیدواژه:هزینه ساخت سوله در تهران) برآورد اولیه قیمت سوله (قبل از طراحی) سوله 90*60 با ارتفاع کنج 12 متر (2.5 متر در تراز زیرهمکف) واقع در پرند تهران با 5 ستون وسط سقف شیبدار هشتی با شیب 20 درصد و با کاربری...
ساخت سوله، اجزاء و قطعات سوله، سیر تا پیاز سوله

ساخت سوله، اجزاء و قطعات سوله، سیر تا پیاز سوله

سوله ها که عمدتا ساختمانهای با سقف شیبدار و هشتی شکل هستند از اجزا و اعضای مختلفی تشکیل شده اند در مهندسی سازه اعضایی که یک بعد آنها بسیار بیشتر از ابعاد دیگر باشد اعضای خطی و اعضایی که دو بعد وسیع و یک بعد ناچیز دارند اعضای صفحه ای نامیده میشود که در سوله ستون ها و...