سوله چیست؟

سوله چیست؟

سوله چیست؟ سوله ساختمانی وسیع با سقف شیبدار است که در ایران عمدتا با فولاد ساخته میشود و غالبا به منظور کارگاه های صنعتی، تولیدی، انبار و غیر مورد استفاده قرار میگیرد. اسکلت سوله از توالی چند قاب تشکیل میشود(مطابق شکل2) که این قابهای متوالی ممکن است سقف هشتی، شیبدار...
طراحی سوله

طراحی سوله

مقدمه طراحی سوله در مجموعه سوله ساز شامل چندین مرحله جدا از هم است که بعداز استماع انتظارات کارفرما از کاربری سوله آغاز می شود. سپس طرح معماری مطابق با آنچه که کارفرما انتظار دارد طراحی می شود. و در چندید نوبت طی چند. جلسه به کارفرما تشریح می شود و درصورت نیاز به باز...
ساخت سوله کلیاتی در مورد آن

ساخت سوله کلیاتی در مورد آن

به منظور ساخت سالن های صنعتی از مقاطع با مقطع منشوری استفاده می شود. که ابعاد و وزن این مقاطع با توجه به کاربری متفاوت است. که مهترین عوامل تعیین کننده در وزن سالنهای صنعتی عبارتند از : منطقه مورد نظر جهت ساخت سوله از جهت میزان سرعت وزش باد و همچنین میزان حداکثر بارش...