021-4762 0005 info@soole-saz.com
بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در طراحی سوله های صنعتی

بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در طراحی سوله های صنعتی

مقدمه بهینه سازی مصرف انرژی در طراحی سوله فولادی باعث کاهش مصرف فولاد و در نتیجه منجر به کاهش هزينه ی تمام شده ی سازه میشود و اين سبب افزايش رغبت سرمايه گذاران در پروژههای عمرانی میشود. از طرفی با توجه به اينکه صنعت فولاد از جمله صنايع آلوده کننده ی محیط زيست میباشد...
ساخت سوله، اجزاء و قطعات سوله، سیر تا پیاز سوله

ساخت سوله، اجزاء و قطعات سوله، سیر تا پیاز سوله

سوله ها که عمدتا ساختمانهای با سقف شیبدار و هشتی شکل هستند از اجزا و اعضای مختلفی تشکیل شده اند در مهندسی سازه اعضایی که یک بعد آنها بسیار بیشتر از ابعاد دیگر باشد اعضای خطی و اعضایی که دو بعد وسیع و یک بعد ناچیز دارند اعضای صفحه ای نامیده میشود که در سوله ستون ها و...